STOWARZYSZENIE WALKI Z RAKIEM PŁUCA ODDZIAŁ SZCZECIN

Szczecin, Zachodniopomorskie, Al. Papieża Jana Pawła II 42
KRS: 0000663608 , NIP: 8513203936 , REGON: 366575398
star star star star star

Cele statutowe

Celem Stowarzyszenia jest: a. wszechstronne działanie na rzecz chorych na raka, w szczególności na raka płuca oraz osób ich wspierających, w tym profilaktyka leczenia i rehabilitacja, b. działalność profilaktyczna w kierunku wczesnego wykrywania raka, w szczególności raka płuca, c. działalność edukacyjna i oświatowa w zakresie raka, w szczególności raka płuca, d. działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego zgodnie z art. 20 ust.1...Rozwiń
Celem Stowarzyszenia jest: a. wszechstronne działanie na rzecz chorych na raka, w szczególności na raka płuca oraz osób ich wspierających, w tym profilaktyka leczenia i rehabilitacja, b. działalność profilaktyczna w kierunku wczesnego wykrywania raka, w szczególności raka płuca, c. działalność edukacyjna i oświatowa w zakresie raka, w szczególności raka płuca, d. działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego zgodnie z art. 20 ust.1 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w następującym zakresie: a. prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych i farmacji (PKD 73.10.F b. działalność w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego (PKD 85.1), jako działalność odpłatna zgodnie z art. 6 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Zwiń
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 148.763,31 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 499,38 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 149.262,69 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku