STOWARZYSZENIE OBRONA ZWIERZĄT

Jędrzejów, Świętokrzyskie, 11 Listopada 29
KRS: 0000292939 , NIP: 6562272801 , REGON: 260199276
star star star star star

Cele statutowe

Celami stowarzyszenia są: 1) działania na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, ich poszanowania oraz zapewnienia im opieki 2) kształtowanie wśród społeczeństwa właściwego stosunku do zwierząt 3) działania w zakresie ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 78.809,59 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 5.956,25 zł
Razem 84.765,84 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego