ZWIĄZEK GÓRNOŚLĄSKI

Katowice, Śląskie, Pawła Stalmacha 17
KRS: 0000030109 , NIP: 6340032226 , REGON: 001403533
star star star

Cele statutowe

U podstaw związku górnośląskiego leży zamiar obrony wartości kulturowych i cywilizacyjnych górnego śląska, powstałych na gruncie chrześcijańskim, jak również dążność do integracji społeczności regionu wokół jego wartości dawnych i nowych oraz harmonijnego rozwoju zamieszkałej tu ludności, zapewniającego dobro każdej osoby. Pozostałe cele określone zgodnie z paragrafem 7 statutu w deklaracji związku górnośląskiego, stanowiącej część integralną statutu.
Nieweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego