"INOWROCŁAWSKIE STOWARZYSZENIE BEZPIECZNA PRZYSTAŃ"

Inowrocław, Kujawsko-pomorskie, Armii Krajowej 12
KRS: 0000030018 , NIP: 5561112319 , REGON: 091107046

Cele statutowe

CELEM STOWARZYSZENIA JEST DZIAŁANIE NA RZECZ STWORZENIA JAK NAJKORZYSTNIEJSZYCH WARUNKÓW DO PEŁNEGO PSYCHICZNEGO I FIZYCZNEGO ROZWOJU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI I W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ, ICH REHABILITACJI, UCZESTNICTWA W ŻYCIU SPOŁECZNYM A TAKŻE POMOCY ICH RODZINOM. PRZEDMIOTEM DZIAŁANOŚCI STOWARZYSZENIA JEST DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA, KRAJOZNAWSTWO ORAZ WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY. CELEM STOWARZYS...Rozwiń
CELEM STOWARZYSZENIA JEST DZIAŁANIE NA RZECZ STWORZENIA JAK NAJKORZYSTNIEJSZYCH WARUNKÓW DO PEŁNEGO PSYCHICZNEGO I FIZYCZNEGO ROZWOJU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI I W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ, ICH REHABILITACJI, UCZESTNICTWA W ŻYCIU SPOŁECZNYM A TAKŻE POMOCY ICH RODZINOM. PRZEDMIOTEM DZIAŁANOŚCI STOWARZYSZENIA JEST DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA, KRAJOZNAWSTWO ORAZ WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY. CELEM STOWARZYSZENIA JEST BUDZENIE I POGŁĘBIANIE WRAŻLIWOŚCI NA PROBLEMYY SPOŁECZNE. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 105.684,69 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 43.814,20 zł
Razem 149.498,89 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona