WARMIŃSKO-MAZURSKI SEJMIK OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Olsztyn, Warmińsko-mazurskie, Al.m.j.piłsudskiego 7/9/14
KRS: 0000029987 , NIP: 7392875836 , REGON: 510264945
star star

Cele statutowe

Warmińsko - Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, zwany dalej Sejmikiem lub WMSON, stanowi zrzeszenie organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i związków posiadających osobowość prawną, statutowo działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Celem działania Sejmiku est reprezentowanie interesów osób z niepełnosprawnościami, koordynacja działań w tym zakresie, tworzenie warunków dla pełnego i aktywnego udziału osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym i zawodowym oraz wspieranie...Rozwiń
Warmińsko - Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, zwany dalej Sejmikiem lub WMSON, stanowi zrzeszenie organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i związków posiadających osobowość prawną, statutowo działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Celem działania Sejmiku est reprezentowanie interesów osób z niepełnosprawnościami, koordynacja działań w tym zakresie, tworzenie warunków dla pełnego i aktywnego udziału osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym i zawodowym oraz wspieranie działań na rzecz realizacji zasady ochrony równości szans obywateli w społeczeństwie. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 4.863.551,36 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 4.415,80 zł
Razem 4.867.967,16 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona