WOJSKOWY KLUB SPORTOWY "OLEŚNICZANKA"

Oleśnica, Dolnośląskie, Mikołaja Kopernika 13
KRS: 0000029790 , NIP: 9111055724 , REGON: 000796750
star star star star

Cele statutowe

Prowadzenie na rzecz ogółu społeczności oraz członków klubu działalności w zakresie upowszechniania kultury fizycznej sportu, tworzenie odpowiednich warunków do uprawiania, rozwoju i popularyzacji sportu masowego i wyczynowego szczególnie wśród dzieci i młodzieży,podejmowanie różnorodnych działań na rzecz rozwoju dyscyplin sportowych,integrowanie procesu szkoleniowego z działalnością wychowawczą, pozyskiwanie środków finansowych z przeznaczeniem ich na działalność statutową, ochronę praw i int...Rozwiń
Prowadzenie na rzecz ogółu społeczności oraz członków klubu działalności w zakresie upowszechniania kultury fizycznej sportu, tworzenie odpowiednich warunków do uprawiania, rozwoju i popularyzacji sportu masowego i wyczynowego szczególnie wśród dzieci i młodzieży,podejmowanie różnorodnych działań na rzecz rozwoju dyscyplin sportowych,integrowanie procesu szkoleniowego z działalnością wychowawczą, pozyskiwanie środków finansowych z przeznaczeniem ich na działalność statutową, ochronę praw i interesów oraz koordynacja działań wszystkich członków klubu. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 201.372,70 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 201.372,70 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona