STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "NADZIEJA" W TUCHOWIE

Tuchów, Małopolskie, Wysoka 1
KRS: 0000028735 , NIP: 8731307846 , REGON: 850055603
star star

Cele statutowe

Działalność ma na celu zaspokajanie normalnych i specjalnych potrzeb osób upośledzonych, niepełnosprawnych ruchowo lub umysłowo w zakresie opieki, leczenia w tym rehabilitacji, edukacji, aktywizacji zawodowej, mieszkalnictwa, udziału w kulturze, rekreacji, integracji społecznej jak również zabezpieczenia socjalnego i ochrony prawnej ; udzielanie wsparcia i pomocy osobom niepełnosprawnym, upośledzonym umysłowo lub ruchowo, oraz ich rodzinom; udział w akcjach dobroczynnych na rzecz pomocy niepełno...Rozwiń
Działalność ma na celu zaspokajanie normalnych i specjalnych potrzeb osób upośledzonych, niepełnosprawnych ruchowo lub umysłowo w zakresie opieki, leczenia w tym rehabilitacji, edukacji, aktywizacji zawodowej, mieszkalnictwa, udziału w kulturze, rekreacji, integracji społecznej jak również zabezpieczenia socjalnego i ochrony prawnej ; udzielanie wsparcia i pomocy osobom niepełnosprawnym, upośledzonym umysłowo lub ruchowo, oraz ich rodzinom; udział w akcjach dobroczynnych na rzecz pomocy niepełnosprawnym, upośledzonym umysłowo lub ruchowo jak również gromadzenie środków na leczenie , opiekę rehabilitację, wypoczynek ww osób Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 380.394,16 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 94.000,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 474.394,16 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego