STOWARZYSZENIE "PROMOCJA ROZWOJU DZIECKA I RODZINY" IM. BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

Ostrów Wielkopolski, Wielkopolskie, Odolanowska 19/Bud. Nr 2
KRS: 0000026694 , NIP: 6222190062 , REGON: 250769818
star star star

Cele statutowe

- wspieranie działań przyczyniających się do aktywizacji życia osób niepełnosprawnych i społecznie wykluczonych -działalność kulturalna i sportowa skierowana na integrację społeczną z osobami niepełnosprawnymi - promowanie zdrowia duchowego, psychicznego i fizycznego -inicjowanie działań sprzyjających pozytywnym zmianom w rodzinie - działalność kulturalna i sportowa skierowana na integrację społeczną z osobami niepełnosprawnymi -działalność profilaktyczna -działalność profilaktyczna : pod...Rozwiń
- wspieranie działań przyczyniających się do aktywizacji życia osób niepełnosprawnych i społecznie wykluczonych -działalność kulturalna i sportowa skierowana na integrację społeczną z osobami niepełnosprawnymi - promowanie zdrowia duchowego, psychicznego i fizycznego -inicjowanie działań sprzyjających pozytywnym zmianom w rodzinie - działalność kulturalna i sportowa skierowana na integrację społeczną z osobami niepełnosprawnymi -działalność profilaktyczna -działalność profilaktyczna : podejmowanie działań, skierowanych do różnych grup, we współpracy z różnymi środowiskami i instytucjami które mają na celu zapobieganie pojawieniu się lub rozwojowi zaburzeń, chorób lub innych niekorzystnych zjawisk społecznych. - współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi, Radami Osiedli, Szkołami, Przedszkolami, Kościołem oraz jednostkami które działają na rzecz lokalnej społeczności Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 1.418.894,20 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 32.549,16 zł
Razem 1.451.443,36 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona