TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE "SOKÓŁ" WE WŁOSZAKOWICACH

Włoszakowice, Wielkopolskie, Karola Kurpińskiego 29
KRS: 0000025180 , NIP: 6971920858 , REGON: 410312297

Cele statutowe

Towarzystwo jest inspirowane etyką chrześcijańską co łączy się z postawą tolerancji w stosunku do ludzi i innych światopoglądów i zgodne jest z tradycją i doświadczeniami narodu polskiego, organizacją szerzącą kulturę fizyczną wśród społeczeństwa przez prowadzenie gimnastyki indywidualnej i grupowej oraz innych dyscyplin o charakterze sportowym i ogólnorozwojowym w tym form aktywnego wypoczynku dla podnoszenia dzielności, spójni i ofiarności za swe czyny, poczucie obowiązku wobec Ojczyzny i wsze...Rozwiń
Towarzystwo jest inspirowane etyką chrześcijańską co łączy się z postawą tolerancji w stosunku do ludzi i innych światopoglądów i zgodne jest z tradycją i doświadczeniami narodu polskiego, organizacją szerzącą kulturę fizyczną wśród społeczeństwa przez prowadzenie gimnastyki indywidualnej i grupowej oraz innych dyscyplin o charakterze sportowym i ogólnorozwojowym w tym form aktywnego wypoczynku dla podnoszenia dzielności, spójni i ofiarności za swe czyny, poczucie obowiązku wobec Ojczyzny i wszelkich cnót obywatelskich, stanowiących podstawy miłości Boga i Ojczyzny. Do osiągnięcia powyższych celów Towarzystwo dąży za pomocą pielęgnowania rozwoju fizycznego, a w szczególności: udzielania nauki systematycznej gimnastyki, prowadzenia gier i zabaw ruchowych, lekkiej atletyki, prowadzenia ćwiczeń stosowanych jak: pływanie, narciarstwo, jazdy konnej itp., wreszcie ćwiczeń w obronie własnej, jak np., karate, organizowania młodzieży w drużyny młodzieży sokolej, tworzenia dla niej kursów, urządzanie ćwiczeń, wycieczek i kolonii letnich, przygotowania młodzieży w stałych drużynach sokolich przez stosowane ćwiczenia i wykłady praktycznego życia, urządzanie ćwiczeń publicznych, zawodów, wycieczek, gier i zabaw ruchowych i towarzyskich, organizowanie wykładów, kursów i odczytów krzewiących idee i cele Towarzystwa, rozbudzenia poczucia narodowej i osobistej godności oraz chętnego i bezinteresownego wypełniania obowiązków społecznych i obywatelskich. Towarzystwo podejmuje wszelkie zgodne z prawem działania i prace, skierowane ku rozpowszechnieniu jego idei i wprowadzaniu w życie jego zadań. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 84.416,20 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 8.680,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 7.649,00 zł
Razem 100.745,20 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona