STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA PORADNI LECZENIA OSTEOPOROZY I POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM

Stalowa Wola, Podkarpackie, Wojska Polskiego 5
KRS: 0000024883

Cele statutowe

Pozyskiwanie środków na funkcjonowanie i wyposażanie placówek służby zdrowia: poradni leczenia osteoporozy i innych zajmujących sie rehabilitacją osób niepełnosprawnych. Wspieranie finansowe chorych na osteoporozę, będących w trudnej sytuacji materialnej w zakresie diagnostyki i leczenia tej choroby. Uświadamianie konieczności profilaktyki osteoporozy i zapobiegania powikłaniom poprzez artykuły prasowe, wygłaszanie prelekcji dla grup zagrożonych osteoporozą i materiały informacyjne. Rehabilitacj...Rozwiń
Pozyskiwanie środków na funkcjonowanie i wyposażanie placówek służby zdrowia: poradni leczenia osteoporozy i innych zajmujących sie rehabilitacją osób niepełnosprawnych. Wspieranie finansowe chorych na osteoporozę, będących w trudnej sytuacji materialnej w zakresie diagnostyki i leczenia tej choroby. Uświadamianie konieczności profilaktyki osteoporozy i zapobiegania powikłaniom poprzez artykuły prasowe, wygłaszanie prelekcji dla grup zagrożonych osteoporozą i materiały informacyjne. Rehabilitacja osób niepełnosprawnych. Realizacja cykli terapeutycznych dla określonych schorzeń: stwardnienie rozsiane, mózgowe porażenie dziecięce, zaburzenia ruchowe pochodzenia ośrodkowego, zaburzenia ruchowe pochodzenia obwodowego, porażenia połowiczne, osteoporoza, wady postawy, stany po amputacji piersi (tzw. Amazonki), rehabilitacja osób na wózkach. Organizowanie spotkań i cykli terapeutycznych dla rodzin osób niepełnosprawnych dla zrozumienia choroby o potrzebach osób niepełnosprawnych. Organizowanie obozów i spotkań integracyjnych. Organizowanie terapii psychologicznych. Poradnictwo prawne dla osób niepełnosprawnych co do przyługujacych uprawnień. Promocja osób niepełnosprawnych i walka z ich dyskryminacją. Pomoc osobom niepełnosprawnym w znajdywaniu pracy. Wymiana doświadczeń z zakresu działania stowarzyszenia z podobnymi organizacjami w kraju i za granicą. Reprezentowanie interesów stowarzyszenia poprzez prowadzenie negocjacji w sprawach realizacji statutowych celów stowarzyszenia. Reprezentowanie zrzeszonych w stowarzyszeniu członków wobec władz i urzędów administracji rządowej i samorządowej a także wobec izb lekarskich, narodowego funduszu zdrowia, zakładu ubezpieczeń społecznych jak również wobec instytucji prywatnych i państwowych. Zwiń
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 7.770,11 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 7.770,11 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego