HAJNOWSKA FUNDACJA MUZYKI KAMERALNEJ I ORGANOWEJ

Hajnówka, Podlaskie, Ks. Ściegiennego 7
KRS: 0000024839 , NIP: 5431730639 , REGON: 050571287
star

Cele statutowe

1. Działalność charytatywna, 2. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej, 3. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 4. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie, 5. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, 6. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 16.762,40 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 16.762,40 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego