FUNDACJA EDUKACJI NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU "GAJA"

Łódź, Łódzkie, Henryka Sienkiewicza 85/87/8
KRS: 0000024008 , NIP: 7251815677 , REGON: 472904380

Cele statutowe

1. Działalność charytatywna i humanitarna na rzecz dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych 2. Wszechstronna pomoc w prawidłowym rozwoju osobowościowym, fizycznym i społecznym; Pomoc w edukacji, rozwijanie zdolności, talentów i zainteresowań 3. Ochrona zdrowia, rehabilitacja dzieci i osób niepełnosprawnych 4. Ochrona dóbr kultury 5. Ochrona środowiska, w którym wzrastają dzieci i młodzież
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 9.592,60 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 9.592,60 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego