"HANDICAP" STOWARZYSZENIE NA RZECZ WYRÓWNYWANIA SZANS ROZWOJOWYCH DZIECKA O OBNIŻONEJ SPRAWNOŚCI

Wrocław, Dolnośląskie, Stawowa 1A
KRS: 0000023795 , NIP: 8971380736 , REGON: 930137354
star star

Cele statutowe

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działań na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie Podstawowe kierunki działań: - realizacja kształcenia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie zgodnie z wypracowanym modelem edukacji, - zapewnienie warunków optymalnego rozwoju intelektualnego i funkcjonowania społecznego, - tworzenie warunków integracji społecznej. Ponadto Stowarzyszenie prowadzi działalność w zakresie: - ochrony i promocji zdrowia, - promocji zatrudni...Rozwiń
Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działań na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie Podstawowe kierunki działań: - realizacja kształcenia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie zgodnie z wypracowanym modelem edukacji, - zapewnienie warunków optymalnego rozwoju intelektualnego i funkcjonowania społecznego, - tworzenie warunków integracji społecznej. Ponadto Stowarzyszenie prowadzi działalność w zakresie: - ochrony i promocji zdrowia, - promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych pozostających bez pracy, - nauki, edukacji, oświaty i wychowania, - kultury, sztuki, edukacji regionalnej i ochrony tradycji, - upowszechniania kultury fizycznej i sportu, - edukacji ekologicznej i dziedzictwa przyrodniczego. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 27.479,84 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 2.915.844,43 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,74 zł
Pozostałe 662,52 zł
Razem 2.943.987,53 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona