POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W KONINIE

Konin, Wielkopolskie, Kurpińskiego 3
KRS: 0000023543 , NIP: 6651602329 , REGON: 310165623
star star star

Cele statutowe

Celem Organizacji, Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, przestrzeganie wobec nich praw człowieka i obywatela, prowadzenie ich ku aktywnemu życiu oraz wspieranie ich rodzin. Prowadzenie różnorodnych usług w formie placówek i zespołów kompleksowej wielospecjalistycznej pomocy w szczególności rehabilitacji i terapii w tym socjoterapii, edukacji, rewalidacji, wychowania i wspierania rozwoju będących realizacją obowiązku szkolnego i obowią...Rozwiń
Celem Organizacji, Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, przestrzeganie wobec nich praw człowieka i obywatela, prowadzenie ich ku aktywnemu życiu oraz wspieranie ich rodzin. Prowadzenie różnorodnych usług w formie placówek i zespołów kompleksowej wielospecjalistycznej pomocy w szczególności rehabilitacji i terapii w tym socjoterapii, edukacji, rewalidacji, wychowania i wspierania rozwoju będących realizacją obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 6.228,10 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 3.715.662,70 zł
Razem 3.721.890,80 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona