RADOMSKIE TOWARZYSTWO DOBROCZYNNOŚCI

Radom, Mazowieckie, Dionizego Czachowskiego 42
KRS: 0000022836 , NIP: 9482086038 , REGON: 670727192

Cele statutowe

Niesienie pomocy mieszkańcom miasta Radomia, kształtowanie w społeczeństwie wrażliwości na potrzeby innych ludzi, szczególnie rodziny, udzielanie pomocy finansowej i w naturze rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej, udzielanie pomocy samotnym matkom w okresie przed i po urodzeniu dziecka, organizowanie samopomocy wśród rodziców samotnie wychowujących dzieci, podejmowanie inicjatyw zmierzających w kierunku przeciwdziałania przejawom patologii społecznej, prowadzenie ś...Rozwiń
Niesienie pomocy mieszkańcom miasta Radomia, kształtowanie w społeczeństwie wrażliwości na potrzeby innych ludzi, szczególnie rodziny, udzielanie pomocy finansowej i w naturze rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej, udzielanie pomocy samotnym matkom w okresie przed i po urodzeniu dziecka, organizowanie samopomocy wśród rodziców samotnie wychowujących dzieci, podejmowanie inicjatyw zmierzających w kierunku przeciwdziałania przejawom patologii społecznej, prowadzenie świetlicy dla młodzieży zagrożonej zjawiskami patologii społecznej, organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich. Zapewnienie dzieciom i młodzieży uczęszczającym do świetlicy warunków umożliwiających wyrównanie braków środowiskowych, prowadzenie Regionalnego Ośrodka Szkoleniowego, którego przedmiotem działania są usługi szkoleniowe: kursy kwalifikacyjne i specjalizacje w zakresie długoterminowej opieki pielęgniarskiej i paliatywnej dla pielęgniarek i położnych, naukowe, wydawnicze, medyczne, rehabilitacyjne, noclegowe, poradnictwo wynajmu pomieszczeń, realizowanie zadań zleconych przez organy administracji publicznej w tym programów zdrowia dla mieszkańców miasta Radomia przewlekle chorych, niepełnosprawnych i paliatywnych objętych długoterminowa domową opieką pielęgniarską, wspierania świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych, klubów młodzieżowych ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programów socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, szkolenie wolontariuszy w zakresie opieki paliatywno-hospicyjnej. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 613.205,43 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 1.379,12 zł
Pozostałe 1.650,24 zł
Razem 616.234,79 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona