STOWARZYSZENIE MUZYCZNE "SYMFONIA" PRZY ZESPOLE PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH W PRZEMYŚLU

Przemyśl, Podkarpackie, Słowackiego 91
KRS: 0000022710 , NIP: 7951745878 , REGON: 650096755
star star star star star

Cele statutowe

Celem stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju intelektualnego i wspomaganie finansowo uczniów zespołu państwowych szkół muzycznych w przemyślu, w szczególności poprzez: 1. Zabieganie o środki finansowe na realizację celów statutowych 2. Popieranie i promocję działalności muzycznej wśród uczniów 3. Promocję najzdolniejszych uczniów szkoły 4. Skupianie rodziców uczniów, miłośników i twórców kultury w kraju i za granicą wokół idei stowarzyszenia
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 39.436,40 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 1.000,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 40.436,40 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona