KLUB SPORTOWY "ARKONIA"

SZCZECIN, Zachodniopomorskie, ARKOŃSKA (STADION)
KRS: 0000021754 , NIP: 8510016754 , REGON: 001062931
star

Cele statutowe

1) ochrona i promocja zdrowia; 2) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 3) wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych; 4) wypoczynek dzieci i młodzieży; 5) działalność charytatywna; 6) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; 7) propagowanie różnych form współpracy w zakresie sportu i profilaktyki patologii społecznej; 8) organizacja imprez i widowisk sportowych; 9) popularyzacja kultury fizycznej i sportu.
Debiutująca Organizacja Pożytku Publicznego