STOWARZYSZENIE POMOCY MŁODZIEŻY "MŁODZIEŻ POLSKA"

WARSZAWA, Mazowieckie, UL. ODKRYTA 53B
KRS: 0000156158 , NIP: 5271539647 , REGON: 012151037

Cele statutowe

Cel statutowy: Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz całego społeczeństwa, szczególnie na rzecz dzieci i młodzieży wywodzących się z rodzin nie najlepiej sytuowanych finansowo i ze środowisk patologicznych, poprzez: - promocję i organizację wolontariatu - wspieranie systemu wychowawczego - podnoszenie poziomu zawodowego i kwalifikacji młodzieży - promowanie aktywizacji zawodowej i młodzieży - rozwijanie zaintereso...Rozwiń
Cel statutowy: Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz całego społeczeństwa, szczególnie na rzecz dzieci i młodzieży wywodzących się z rodzin nie najlepiej sytuowanych finansowo i ze środowisk patologicznych, poprzez: - promocję i organizację wolontariatu - wspieranie systemu wychowawczego - podnoszenie poziomu zawodowego i kwalifikacji młodzieży - promowanie aktywizacji zawodowej i młodzieży - rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży w dziedzinie kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki - walka z bezrobociem wśród młodzieży - Stowarzyszenie aktywizuje, rozwija i wspiera środowiska lokalne dzieci i młodzieży Zwiń
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 479.234,80 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 531.503,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 72.000,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 1.082.737,80 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona