STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNYCH I PROMOCJI ZAWODOWEJ

Rychliki, Warmińsko-mazurskie, Rychliki 34
KRS: 0000019245 , NIP: 5782717593 , REGON: 170934400
star

Cele statutowe

Celami stowarzyszenia są: a)podejmowanie i wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywateli oraz promocji regionu, b)wszechstronne krzewienie kultury fizycznej i turystyki, c)inicjowanie i kreowanie działań społecznych, edukacyjnych,kulturalnych i gospodarczych, d)działania na rzecz rozwoju społeczeństwa w dziedzinie wszechstronnej edukacji i promocji zawodowej, e)podnoszenie wiedzy i kultury oraz wiedzy holistycznej, f)wszechstronne propagowanie kultury o...Rozwiń
Celami stowarzyszenia są: a)podejmowanie i wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywateli oraz promocji regionu, b)wszechstronne krzewienie kultury fizycznej i turystyki, c)inicjowanie i kreowanie działań społecznych, edukacyjnych,kulturalnych i gospodarczych, d)działania na rzecz rozwoju społeczeństwa w dziedzinie wszechstronnej edukacji i promocji zawodowej, e)podnoszenie wiedzy i kultury oraz wiedzy holistycznej, f)wszechstronne propagowanie kultury oraz rękodzieła artystycznego, g)podejmowanie i uczestnictwo w działaniach związanych z problematyką społeczności regionalnych, h)popularyzacja wiedzy z zakresu integracji europejskiej, i)działania na rzecz ochrony środowiska , w tym propagowanie edukacji ekologicznej, j)edukacja ekonomiczno-prawna społeczeństwa, k)podejmowanie działań w zakresie zmniejszania bezrobocia i stymulowania rozwoju gospodarczego,prowadzenie doradztwa personalnego, zawodowego, a także przeciwdziałanie bezrobociu, l)działania na rzecz pomocy i aktywizacji osób starszych, osób niepełnosprawnych, a także osób znajdujących się w trudnej sytuacji, w szczególności: obrona praw różnych grup społecznych oraz praw osób indywidualnych , w tym obrona praw konsumenta, obrona praw dyskryminowanych i zagrożonych dyskryminacją, ł)działalność oświatowo - edukacyjna, m)działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa informatycznego, zwłaszcza udziału kobiet w tym rozwoju. Zwiń
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 6.303,32 zł
Razem 6.303,32 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona