KALISKIE TOWARZYSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ

Kalisz, Wielkopolskie, Karłowicza 4
KRS: 0000018439 , NIP: 6181886966 , REGON: 250956532

Cele statutowe

Stowarzyszenie o nazwie Kaliskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu: promowanie filozofii i podstaw opieki paliatywnej poprzez wdrażanie różnorodnych form opieki. Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są: 1/ swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia 2/ dbać o jego dobre...Rozwiń
Stowarzyszenie o nazwie Kaliskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu: promowanie filozofii i podstaw opieki paliatywnej poprzez wdrażanie różnorodnych form opieki. Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są: 1/ swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia 2/ dbać o jego dobre imię, 3/ zabiegać o poprawę opinii społecznej i klimatu wokół opieki paliatywnej, 4/ popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia, 5/ przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień statutu, 6/ regularnie opłacać składki. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 3.940.713,03 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 1,43 zł
Pozostałe 58.820,87 zł
Razem 3.999.535,33 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona