STOWARZYSZENIE PROMOCJI ARTYSTÓW WYBRZEŻA ERA-ART

Gdynia, Pomorskie, Wojewódzka 7
KRS: 0000015596 , NIP: 5861713419 , REGON: 191206615
star star star

Cele statutowe

Stowarzyszenie ma na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw działań sprzyjających promocji artystów poprzez organizację wystaw, wernisaży, spotkań artystycznych, literackich i innych, wytwarzanie atmosfery zaufania i szacunku dla twórców, upowszechnianie sztuki a także wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych które podejmują takie działania. Stowarzyszenie Promocji Artystów Wybrzeża ERA ART działa od roku 1996. Współpracuje z ośrodkami artystyczny...Rozwiń
Stowarzyszenie ma na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw działań sprzyjających promocji artystów poprzez organizację wystaw, wernisaży, spotkań artystycznych, literackich i innych, wytwarzanie atmosfery zaufania i szacunku dla twórców, upowszechnianie sztuki a także wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych które podejmują takie działania. Stowarzyszenie Promocji Artystów Wybrzeża ERA ART działa od roku 1996. Współpracuje z ośrodkami artystycznymi w całej Europie Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 178.229,88 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 178.229,88 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego