KOMITET POMOCY DLA ZWIERZĄT

Tychy, Śląskie, Bałuckiego 7/37
KRS: 0000015352 , NIP: 6462374643 , REGON: 276149202

Cele statutowe

Celem Komitetu Pomocy dla Zwierząt jest: a) działania na rzecz humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz pomoc w zapewnieniu im opieki i niezbędnych warunków bytowania b) kształtowanie w społeczeństwie właściwego stosunku do zwierząt jako do dobra narodowego c) współpraca ze Schroniskami dla zwierząt a w szczególności nadzór nad ich prowadzeniem związany z przestrzeganiem ustawy o Ochronie Zwierząt. d) wspieranie inicjatyw pro zwierzęcych oraz pomoc dla zwierząt bezdomnych będący...Rozwiń
Celem Komitetu Pomocy dla Zwierząt jest: a) działania na rzecz humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz pomoc w zapewnieniu im opieki i niezbędnych warunków bytowania b) kształtowanie w społeczeństwie właściwego stosunku do zwierząt jako do dobra narodowego c) współpraca ze Schroniskami dla zwierząt a w szczególności nadzór nad ich prowadzeniem związany z przestrzeganiem ustawy o Ochronie Zwierząt. d) wspieranie inicjatyw pro zwierzęcych oraz pomoc dla zwierząt bezdomnych będących pod opieką osób prywatnych. e) prowadzenie działalności pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności, lub określonej grupy podmiotów, pod warunkiem że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 1.639.289,96 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 8,15 zł
Razem 1.639.298,11 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego