POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W PRZEMYŚLU

Przemyśl, Podkarpackie, Wybrzeże Ojca Św.jana Pawła Ii 78
KRS: 0000015000 , NIP: 7952148802 , REGON: 650961443
star star

Cele statutowe

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenie warunków do przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin (art. 4 Statutu PSONI). Misją stowarzyszenia jest dbanie o godność osób z niepełnosprawnościami, dbałość o ich miejsce w rodzinie i wśród innych ludzi oraz wspieranie rodzin osób niepełnosprawnych, aby były one w stanie sprostać sytuacjom tru...Rozwiń
Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenie warunków do przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin (art. 4 Statutu PSONI). Misją stowarzyszenia jest dbanie o godność osób z niepełnosprawnościami, dbałość o ich miejsce w rodzinie i wśród innych ludzi oraz wspieranie rodzin osób niepełnosprawnych, aby były one w stanie sprostać sytuacjom trudnym i traumatycznym. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 7.558.127,15 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 151.868,10 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 119.686,25 zł
Razem 7.829.681,50 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona