KOMITET ROZBUDOWY SZPITALA W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

Nowe Miasto Lubawskie, Warmińsko-mazurskie, Mickiewicza 10
KRS: 0000014968 , NIP: 8770001873 , REGON: 005742522

Cele statutowe

Celem Komitetu jest działalność publiczna w zakresie ochrony zdrowia, poprawy spełniania świadczeń zdrowotnych i warunków opieki zdrowotnej w Szpitalu Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim. W realizacji celów Komitet Rozbudowy Szpitala współdziała ze Starostwem Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim, kierownictwem Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim sp. z o. o., organami samorządów terytorialnych, przedsiębiorcami, organizacjami społecznymi, związkami wyznaniowymi, mediami i innymi podm...Rozwiń
Celem Komitetu jest działalność publiczna w zakresie ochrony zdrowia, poprawy spełniania świadczeń zdrowotnych i warunków opieki zdrowotnej w Szpitalu Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim. W realizacji celów Komitet Rozbudowy Szpitala współdziała ze Starostwem Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim, kierownictwem Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim sp. z o. o., organami samorządów terytorialnych, przedsiębiorcami, organizacjami społecznymi, związkami wyznaniowymi, mediami i innymi podmiotami. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 142.065,20 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 142.065,20 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku