TOWARZYSTWO POLSKA NIEMCY W GDAŃSKU

Gdańsk, Pomorskie, Starowiejska 15/16
KRS: 0000013408 , NIP: 5842411597 , REGON: 191319963
star star star star

Cele statutowe

1. Celem towarzystwa jest działalność: a) na rzecz współpracy między społeczeństwami Polski i niemiec, poprzez rozwijanie kontaktów między osobami, między regionami i między narodami, służących wzajemnemu poznawaniu się ludzi, środowisk, społeczności, przełamywaniu barier i uprzedzeń je dzielących. B) kulturalna, społeczna, oświatowa, edukacyjna i wychowawcza - zarówno na rzecz społeczności lokalnej jak i międzynarodowej. C) na rzecz wyrównywania szans dla osób i rodzin będących w trudnej sytuac...Rozwiń
1. Celem towarzystwa jest działalność: a) na rzecz współpracy między społeczeństwami Polski i niemiec, poprzez rozwijanie kontaktów między osobami, między regionami i między narodami, służących wzajemnemu poznawaniu się ludzi, środowisk, społeczności, przełamywaniu barier i uprzedzeń je dzielących. B) kulturalna, społeczna, oświatowa, edukacyjna i wychowawcza - zarówno na rzecz społeczności lokalnej jak i międzynarodowej. C) na rzecz wyrównywania szans dla osób i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej oraz współpraca z różnymi organizacjami Polskimi oraz organizacjami zagranicznymi wspierającymi dzieci z różnych środowisk. 2. Cel, o którym mowa w ust. 1 realizowany jest przez organizowanie, inicjowanie oraz prowadzenie działalności upowszechniającej wiedzę o kulturze, tradycjach narodowych, współczesnych i historycznych problemach Polski i niemiec, a także naukę języka niemieckiego. 3. Celem towarzystwa jest również działalność na rzecz wyrównywania szans dla osób i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej poprzez nieodpłatną naukę języka niemieckiego, a także współpraca z organizacjami niemieckimi wspierającymi dzieci z domów dziecka. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 80.395,32 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 6.532,23 zł
Razem 86.927,55 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego