TOWARZYSTWO CHORYCH NA STWARDNIENIA ROZSIANE

Jelenia Góra, Dolnośląskie, Jana Pawła II 7/415
KRS: 0000013198 , NIP: 6112115504 , REGON: 230387386
star

Cele statutowe

1. Zrzeszanie osób ze stwardnieniem rozsianym celem poprawy ich warunków życiowych, zdrowotnych oraz zwiększenie uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym, zawodowym, kulturalnym, turystycznym i sportowym kraju, 2. Wyzwalanie inicjatyw osób ze stwardnieniem rozsianym w kierunku jak najwszechstronniejszej ich rehabilitacji i leczenia rozumianych jako proces osiągania optymalnego poziomu funkcjonowania w społeczeństwie po to, aby zapewnić im możliwość kierowania własnym życiem, 3. Likwidację b...Rozwiń
1. Zrzeszanie osób ze stwardnieniem rozsianym celem poprawy ich warunków życiowych, zdrowotnych oraz zwiększenie uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym, zawodowym, kulturalnym, turystycznym i sportowym kraju, 2. Wyzwalanie inicjatyw osób ze stwardnieniem rozsianym w kierunku jak najwszechstronniejszej ich rehabilitacji i leczenia rozumianych jako proces osiągania optymalnego poziomu funkcjonowania w społeczeństwie po to, aby zapewnić im możliwość kierowania własnym życiem, 3. Likwidację barier psychologiczno - społecznych poprzez uświadomienie pełnosprawnej społeczności problematyki dotyczącej osób ze stwardnieniem rozsianym i kształtowanie partnerskich postaw między tymi grupami, 4. Artykułowanie i reprezentowanie interesów osób ze stwardnieniem rozsianym w kraju oraz na arenie międzynarodowej w szczególności poprzez współpracę ze światową federacją towarzystw stwardnienia rozsianego oraz poszczególnymi organizacjami innych krajów. Zwiń
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 14.419,00 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 7.000,00 zł
Razem 21.419,00 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego