KŁODNICKIE TOWARZYSTWO SPORTOWE KTS "KŁODNICA" W KĘDZIERZYNIE KOŹLU

Kędzierzyn-Koźle, Opolskie, Kłodnicka 38 A
KRS: 0000012674 , NIP: 7491911966 , REGON: 532225520
star

Cele statutowe

Celem kts "Kłodnica" jest prowadzenie działalności pożytku publicznego poprzez upowszechnianie kultury sportowej, sportu wśród społeczności lokalnej, a w szczególności wśród młodzieży, propagowanie życia sportowego i kulturalnego, organizowanie sportu kwalifikowanego, organizowanie różnych form życia kulturalnego dla społeczności lokalnej oraz reaktywowanie istniejących obiektów sportowych, ich bieżące utrzymanie jak i stopniowe ulepszanie i modernizacja.
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 31.576,25 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 31.576,25 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona