STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW MUZYKI CHÓRALNEJ "CANTICA CANTAMUS"

BIAŁYSTOK, Podlaskie, UL. ŚW. WOJCIECHA 12
KRS: 0000012671 , NIP: 5422182262 , REGON: 050381948

Cele statutowe

1. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 2. Realizacja zadań publicznych w sferze kultury i sztuki. 3. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy międzynarodowej. 4. Ochrona praw wykonawców. 5. Rozwój życia muzycznego, ze szczególnych uwzględnieniem chóralistyki. 6. Dbałość o poziom artystyczny chóralistyki. 7. Ochrona dóbr kultury i tradycji.
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 57,90 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 5.800,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 5.857,90 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona