KRAKOWSKIE TOWARZYSTWO POPULARYZOWANIA WIEDZY O KOMUNIKACJI JĘZYKOWEJ TERTIUM

Kraków, Małopolskie, Al. Mickiewicza 9
KRS: 0000151421 , NIP: 6771696818 , REGON: 350970546

Cele statutowe

Celem stowarzyszenia jest nieodpłatne prowadzenie działalności: -dydaktycznej -szkoleniowej -badawczej na rzecz środowiska akademickiego w dziedzinie badań nad językiem i komunikacji językowej
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 55.621,95 zł
Razem 55.621,95 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego