STOWARZYSZENIE "SZKOLNIAK"

Szymonowo, Warmińsko-mazurskie, Szymonowo 15
KRS: 0000012657 , NIP: 7411998251 , REGON: 280030082
star

Cele statutowe

1. Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi i małych miejscowości w powiecie ostródzkim. 2. Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w lokalnej społeczności
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 11.200,50 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 11.200,50 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego