TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŻYWIECKIEJ ORKIESTRY DĘTEJ W ŻYWCU

Żywiec, Śląskie, Grunwaldzka 13
KRS: 0000010540 , NIP: 5531830613 , REGON: 070816365
star

Cele statutowe

Orkiestra jest organizacją społeczną mająca na celu szerzenie wsród swoich członków i ogółu społeczeństwa zamiłowania do kultury muzycznej, gry na instrumentach, propagowanie i prezentację muzyki na scenach krajowych i zagranicznych, działanie na rzecz kształtowania kultury osobistej i estetyki oraz utrzymywanie życia towarzyskiego.
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 21.016,20 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 5.700,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 26.716,20 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego