STOWARZYSZENIE KULTURALNO-OŚWIATOWE NA RZECZ ROZWOJU WSI ŚWIĘTE I OKOLIC

Święte, Kujawsko-pomorskie, Święte 1
KRS: 0000010182 , NIP: 8911490036 , REGON: 911249496
star star star

Cele statutowe

1. Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Święte i okolic. 2. Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym. 3. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej. 4. Praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 5. Prowadzenie kursów naukowych i kół zainteresowań, 6. Promowanie edukacji zdrowotnej, ekologicznej i działalnoś...Rozwiń
1. Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Święte i okolic. 2. Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym. 3. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej. 4. Praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 5. Prowadzenie kursów naukowych i kół zainteresowań, 6. Promowanie edukacji zdrowotnej, ekologicznej i działalności turystycznej. 7.Współpraca ze środowiskiem lokalnym. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 593.111,85 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 30.016,97 zł
Razem 623.128,82 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona