OSTROWSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE

Ostrów Wielkopolski, Wielkopolskie, Wrocławska 18
KRS: 0000009969 , NIP: 6222364616 , REGON: 250996490

Cele statutowe

1) stowarzyszenie działa na rzecz osób chorych na stwardnienie rozsiane i ich rodzin. 2) celem stowarzyszenia jest: a) organizowanie i prowadzenie różnych form działalności zmierzających do profilaktyki kalectwa i inwalidztwa chorych na stwardnienie rozsiane, b) wyzwalanie inicjatyw członków - osób niepełnosprawnych chorych na sm, w kierunku jak najwszechstronniejszego leczenia oraz rehabilitacji rozumianej jako proces optymalnego poziomu funkcjonowania w społeczeństwie po to, by zapewnić im moż...Rozwiń
1) stowarzyszenie działa na rzecz osób chorych na stwardnienie rozsiane i ich rodzin. 2) celem stowarzyszenia jest: a) organizowanie i prowadzenie różnych form działalności zmierzających do profilaktyki kalectwa i inwalidztwa chorych na stwardnienie rozsiane, b) wyzwalanie inicjatyw członków - osób niepełnosprawnych chorych na sm, w kierunku jak najwszechstronniejszego leczenia oraz rehabilitacji rozumianej jako proces optymalnego poziomu funkcjonowania w społeczeństwie po to, by zapewnić im możliwości kierowania własnym życiem, c) uczestniczenie w procesach likwidacji wszelkich barier między pełnosprawnymi a społecznością niepełnosprawnych w celu kształtowania partnerskich postaw między tymi grupami, d) propagowanie i popularyzowanie postępowych idei i osiągnięć w zakresie profilaktyki i rehabilitacji chorych na sm, e) pozyskiwanie środków, poprzez organizowanie zbiórek i kwest ulicznych, imprez kulturalnych, sportowych oraz prowadzenie działalności gospodarczej, f) rozwijanie działalności popularyzatorsko - propagandowej za pośrednictwem środków masowego przekazu, g) prowadzenie działalności pożytku publicznego odpłatne i nieodpłatne, część odpłatna przeznaczona jest w całości na cele statutowe. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 49.776,50 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 49.776,50 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego