ZRZESZENIE SZLACHTY HERBU "SAS"

Gdańsk, Pomorskie, Jagiellońska 44 G/7
KRS: 0000009681 , NIP: 5842431128 , REGON: 192534528

Cele statutowe

Prowadzić działania zmierzające do zachowania dorobku kulturalnego środowiska szlacheckiego oraz materialnych i niematerialnych pomników przeszłości szlacheckiej. Integrowanie środowiska szlacheckiego, odrodzenie i zachowanie etosu rycerskiego. Podejmowanie działań celowych mających na względzie interesy moralne i materialne środowiska szlacheckiego.
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 5.464,60 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 5.464,60 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego