FUNDACJA POMOCY OSOBOM Z AUTYZMEM "MADA"

Nowy Sącz, Małopolskie, Aleje Wolności 19
KRS: 0000006079 , NIP: 7341027883 , REGON: 490610291

Cele statutowe

Zgodnie z § 9 Statutu Fundacja realizuje następujące cele: 1. Udzielanie pomocy osobom dotkniętym autyzmem i ich rodzinom oraz wszelkim innym osobom niepełnosprawnym, w tym m.in. osobom z upośledzeniem umysłowym, ruchowym, chorobami psychicznymi, zaburzeniami psychicznymi. 2. Udzielanie pomocy placówkom oświatowym i medycznym związanym z autyzmem i/lub działaniami na rzecz osób niepełnosprawnych. 3. Popularyzacja wiedzy na temat autyzmu i innych niepełnosprawności oraz problemów, z jakimi spo...Rozwiń
Zgodnie z § 9 Statutu Fundacja realizuje następujące cele: 1. Udzielanie pomocy osobom dotkniętym autyzmem i ich rodzinom oraz wszelkim innym osobom niepełnosprawnym, w tym m.in. osobom z upośledzeniem umysłowym, ruchowym, chorobami psychicznymi, zaburzeniami psychicznymi. 2. Udzielanie pomocy placówkom oświatowym i medycznym związanym z autyzmem i/lub działaniami na rzecz osób niepełnosprawnych. 3. Popularyzacja wiedzy na temat autyzmu i innych niepełnosprawności oraz problemów, z jakimi spotykają się osoby dotknięte autyzmem/osoby niepełnosprawne oraz ich rodziny. 4. Popularyzacja nowoczesnych metod leczenia i terapii osób dotkniętych autyzmem i/lub innych osób niepełnosprawnych. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 1.060.800,21 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 11.864,84 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 1.072.665,05 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona