STOWARZYSZENIE GMIN DORZECZA GÓRNEJ ODRY Z SIEDZIBĄ W RACIBORZU

RACIBÓRZ, Śląskie, BATOREGO 7
KRS: 0000004694 , NIP: 6391709897 , REGON: 276453182

Cele statutowe

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrona wspólnych interesów. Cel ten realizowany jest z uwzględnieniem specyfiki położenia w obszarze przygranicznym. Przedmiotem działalności pożytku publicznego jest ujęta w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana, w tym: • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, • działania na rzecz integracji europejskiej...Rozwiń
Celem Stowarzyszenia jest wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrona wspólnych interesów. Cel ten realizowany jest z uwzględnieniem specyfiki położenia w obszarze przygranicznym. Przedmiotem działalności pożytku publicznego jest ujęta w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana, w tym: • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, • działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 717.570,24 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 9.812,36 zł
Pozostałe 456.175,70 zł
Razem 1.183.558,30 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona