STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW 600- LETNIEGO BIERUNIA

Bieruń, Śląskie, Licealna 17
KRS: 0000004674 , NIP: 6462538062 , REGON: 277707727
star

Cele statutowe

Podnoszenie walorów historycznych, estetycznych, rekreacyjnych i funkcjonalnych bierunia - inicjowanie, propagowanie i wdrażanie przedsięwzięć zmierzających do poprawy życia społecznego i kulturalnego oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, - promowanie i rozwój tradycji kulturalnych bierunia i okolic, - podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, - realizacja zadań w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i...Rozwiń
Podnoszenie walorów historycznych, estetycznych, rekreacyjnych i funkcjonalnych bierunia - inicjowanie, propagowanie i wdrażanie przedsięwzięć zmierzających do poprawy życia społecznego i kulturalnego oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, - promowanie i rozwój tradycji kulturalnych bierunia i okolic, - podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, - realizacja zadań w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Zwiń
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 3.967,30 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,49 zł
Razem 3.967,79 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego