TOWARZYSTWO ROZWOJU POWIATU NOWODWORSKIEGO

Nowy Dwór Gdański, Pomorskie, Warszawska 28A
KRS: 0000004001 , NIP: 5791899079 , REGON: 192084203
star

Cele statutowe

1. Wspieranie i rpomowanie społecznej aktywności obywateli, 2. Reprezentoanie środowisk przedsiębiorców, pracodawców, biznesmenów, 3. Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, 4. Rozwój obszarów wiejskich, 5. Dążenie do zmniejszenia bezrobocia, 6. Ochrona środowiska naturalnego w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju, 7. Ochrona dziedzictwa kulturowego żuław i mierzei wiślanej, 8. Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców, 9. Podniesienie poziomu opieki zdrowotnej i socjalnej mieszkańców, 10. Pod...Rozwiń
1. Wspieranie i rpomowanie społecznej aktywności obywateli, 2. Reprezentoanie środowisk przedsiębiorców, pracodawców, biznesmenów, 3. Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, 4. Rozwój obszarów wiejskich, 5. Dążenie do zmniejszenia bezrobocia, 6. Ochrona środowiska naturalnego w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju, 7. Ochrona dziedzictwa kulturowego żuław i mierzei wiślanej, 8. Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców, 9. Podniesienie poziomu opieki zdrowotnej i socjalnej mieszkańców, 10. Podniesienie poziomu kultury i oświaty, 11. Promocja powiatu nowodworskiego, żuław i mierzei wiślanej, 12. Zwiększanie zasięgu współpracy zagraniczej, 13. Poszerzanie integracji z unią europejską. Zwiń
Nieweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego