STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH IM. JANINY STOKSIK

Gliwice, Śląskie, Studzienna 6
KRS: 0000003452 , NIP: 6311711083 , REGON: 272445731
star

Cele statutowe

1. Zjednoczenie środowiska osób niepełnosprawnych, ich opiekunów i przyjaciół; 2. Reprezentowanie interesów środowiska osób niepełnosprawnych; 3. Tworzenie możliwości poprawy warunków życiowych osób niepełnosprawnych; 4. Zwiększenie uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym osób niepełnosprawnych; 5. Wyzwalanie inicjatyw w celu wszechstronnej rehabilitacji osób niepełnosprawnych; 6. Kształtowanie właściwych postaw między społecznościami ludzi zdrowych i osobami niepełnosprawnym...Rozwiń
1. Zjednoczenie środowiska osób niepełnosprawnych, ich opiekunów i przyjaciół; 2. Reprezentowanie interesów środowiska osób niepełnosprawnych; 3. Tworzenie możliwości poprawy warunków życiowych osób niepełnosprawnych; 4. Zwiększenie uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym osób niepełnosprawnych; 5. Wyzwalanie inicjatyw w celu wszechstronnej rehabilitacji osób niepełnosprawnych; 6. Kształtowanie właściwych postaw między społecznościami ludzi zdrowych i osobami niepełnosprawnymi; 7. Przeciwdziałanie izolacji, wynikającej z niekorzystnych układów rodzinnych i środowiskowych. Zwiń
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 9.919,50 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 33,84 zł
Razem 9.953,34 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego