LUDOWY KLUB JEŹDZIECKI "ZABAJKA"

Głogów Małopolski, Podkarpackie, Brylantowa 14
KRS: 0000003258 , NIP: 8131100203 , REGON: 001084329
star star star

Cele statutowe

Celem działalności klubu jest: 1. Rozwój, popularyzacja i promowanie sportów konnych, rekreacji i turystyki konnej, hipoterapii oraz innych form kultury fizycznej i sportu na terenie swojego działania. 2. Szkolenie i rozwój umiejętności jeździeckich w społeczeństwie, 3. Rozwijanie usług w zakresie rekreacji ruchowej, sportu oraz innych form aktywnego wypoczynku, ze szczególnym uwzględnieniem rekreacji konnej i sportu jeździeckiego jako sposób wszechstronnego rozwoju sprawności fizycznej i umysło...Rozwiń
Celem działalności klubu jest: 1. Rozwój, popularyzacja i promowanie sportów konnych, rekreacji i turystyki konnej, hipoterapii oraz innych form kultury fizycznej i sportu na terenie swojego działania. 2. Szkolenie i rozwój umiejętności jeździeckich w społeczeństwie, 3. Rozwijanie usług w zakresie rekreacji ruchowej, sportu oraz innych form aktywnego wypoczynku, ze szczególnym uwzględnieniem rekreacji konnej i sportu jeździeckiego jako sposób wszechstronnego rozwoju sprawności fizycznej i umysłowej dzieci i młodzieży. 4. Organizowanie i promowanie wolontariatu a przez to kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości, 5. Organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe klubu oraz o pomoc organizacyjną i materialną członków i sympatyków klubu. 6. Upowszechnianie aktywnego spędzana czasu wolnego jako działania mające na celu promocję zdrowego trybu życia, higieny życia codziennego i przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. 7. Popularyzacja i rozwój różnych form turystyki, m. In. Turystyki konnej, ekoturystyki i agroturystyki. 8. Działania na rzecz aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz osób z wszystkich grup zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz działania służące profilaktyce przeciw alkoholowej, 9. Działania na rzecz zwiększenia aktywności fizycznej osób starszych ich aktywizacji społecznej oraz integracji międzypokoleniowej. 10. Kształtowanie w społeczeństwie postaw proekologicznych oraz wrażliwości na aspekty ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego. 11. Kultywowanie tradycji Polskiego jeździectwa, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Zwiń
Nieweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego