TURYSTYCZNY KLUB ŻEGLARSKI "KLAR" Z SIEDZIBĄ W ZABRZU

Zabrze, Śląskie, Botaniczna 2
KRS: 0000001816 , NIP: 6482002643 , REGON: 273362651
star

Cele statutowe

1. Budzenie i pogłębianie umiłowania kraju ojczystego przez uprawianie turystyki żeglarskiej. 2. Propagowanie i rozwijanie wszelkich form żeglarstwa: rekreacyjnego, sportowego i turystycznego, ze szczególnym uwzględnieniem rozpowszechniania go wśród dziei i młodzeży. 3. Krzewienie zamiłowań krajoznawczych i umiejętności żeglarskich przez organizację szkoleń teoretycznych i praktycznych na stopnie żeglarskie i motorowodne, zgodnie z regulaminem Polskiego zwiąsku żeglarskiego i Polskiego związku m...Rozwiń
1. Budzenie i pogłębianie umiłowania kraju ojczystego przez uprawianie turystyki żeglarskiej. 2. Propagowanie i rozwijanie wszelkich form żeglarstwa: rekreacyjnego, sportowego i turystycznego, ze szczególnym uwzględnieniem rozpowszechniania go wśród dziei i młodzeży. 3. Krzewienie zamiłowań krajoznawczych i umiejętności żeglarskich przez organizację szkoleń teoretycznych i praktycznych na stopnie żeglarskie i motorowodne, zgodnie z regulaminem Polskiego zwiąsku żeglarskiego i Polskiego związku motorowodnego i narciarstwa wodnego. 4. Szerzenie kultury turystyki, wykorzystywanie poznawczych, wychowawczych, wypoczynkowych i zdrowotnych walorów turystyki żeglarskiej, przez organizowanie rejsów śródlądowych na bazie posiadanego sprzętu oraz umożliwienie korzystania z ww. Sprzętu osobom posiadającym wymagane przepisami uprawnienia. 5. Organizowanie imprez żeglarskich o charakterze sportowo- turystycznym. 6. Organizowanie rejsów morskich na bazie posiadanego oraz czarterowanego sprzętu. 7. Wszelka inna działalność sprzyjająca rozwojowi klubu oraz realizacji jego celów statutowych. 8. Organizacja spotkań integracyjnych o charakterze żeglarskim dla dzieci i młodzieży, szczególnie niepełnosprawnej oraz rodzin patologicznych, połączona z propagowaniem zagadnień ekologii i ochrony zwierząt oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu jest przedmiotem działalności pożytku publicznego i prowadzona jest nieodpłatnie. Zwiń
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 6.741,93 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 11.830,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 350,70 zł
Razem 18.922,63 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego