STOWARZYSZENIE KULTURY ZIEMI RACIBORSKIEJ "ŹRÓDŁO"

RACIBÓRZ, Śląskie, WOJSKA POLSKIEGO 14
KRS: 0000001676 , NIP: 6391698604 , REGON: 273926214

Cele statutowe

Cele statutowe organizacji −sprawowanie opieki nad wszelkimi formami działalności grup i zespołów artystycznych, −podnoszenie poziomu prezentacji folkloru widowiskowego, −sprawowanie opieki nad animatorami kultury, −rozwijanie uzdolnień twórczych, tanecznych i muzycznych oraz pogłębianie zamiłowania do sztuki ludowej przez uczestnictwo w działalności artystycznej, wychowawczej i oświatowej, −upowszechnianie amatorskiej i zawodowej kultury, −upowszechnianie w środowisku zwyczajów rodzimych...Rozwiń
Cele statutowe organizacji −sprawowanie opieki nad wszelkimi formami działalności grup i zespołów artystycznych, −podnoszenie poziomu prezentacji folkloru widowiskowego, −sprawowanie opieki nad animatorami kultury, −rozwijanie uzdolnień twórczych, tanecznych i muzycznych oraz pogłębianie zamiłowania do sztuki ludowej przez uczestnictwo w działalności artystycznej, wychowawczej i oświatowej, −upowszechnianie amatorskiej i zawodowej kultury, −upowszechnianie w środowisku zwyczajów rodzimych i ludowych, −kształtowanie pożądanych cech charakteru i osobowości członków poprzez aktywne uczestnictwo w realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia. − realizacja programów profilaktyki uzależnień Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 328.068,45 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 328.068,45 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona