ZWIĄZEK PODHALAN W POLSCE IM. ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

Ludźmierz, Małopolskie, Jana Pawła II 116
KRS: 0000050394 , NIP: 7351001939 , REGON: 001284784
star star star star

Cele statutowe

Związek opiera swoją działalność na fundamencie wartości chrześcijańskich i na patriotycznych tradycjach przodków. Naczelnym celem Związku Podhalan jest: 1) Służba Ojczyźnie poprzez dbałość o moralny poziom mieszkańców Ziem Górskich oraz kulturalny, materialny i społeczny ich rozwój. 2) Ochrona duchowego i materialnego dziedzictwa Górali Polskich. 3) Kultywowanie i upowszechnianie dorobku Związku oraz góralskich tradycji w kraju i za granicą. 4) Dbałość o zachowanie walorów środowiska natura...Rozwiń
Związek opiera swoją działalność na fundamencie wartości chrześcijańskich i na patriotycznych tradycjach przodków. Naczelnym celem Związku Podhalan jest: 1) Służba Ojczyźnie poprzez dbałość o moralny poziom mieszkańców Ziem Górskich oraz kulturalny, materialny i społeczny ich rozwój. 2) Ochrona duchowego i materialnego dziedzictwa Górali Polskich. 3) Kultywowanie i upowszechnianie dorobku Związku oraz góralskich tradycji w kraju i za granicą. 4) Dbałość o zachowanie walorów środowiska naturalnego. 5) Wskazywanie potrzeb z zakresu gospodarki, oświaty, kultury oraz życia społecznego. Opracowywanie wniosków, rezolucji i opinii. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 12.128,30 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 2.129.247,70 zł
Razem 2.141.376,00 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona