OLSZTYŃSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY TELEFONICZNEJ

OLSZTYN, Warmińsko-mazurskie, UL. GRUNWALDZKA 7A
KRS: 0000049793 , NIP: 7392912170 , REGON: 510316381

Cele statutowe

Celem stowarzyszenia jest niesienie pomocy osobom znajdującym się w kryzysie psychicznym ze względu na: stan zdrowia, uzależnienie od alkoholu lub narkotyków, sytuację materialną, status socjalny, problemy z pobieraniem nauki, pracą i tp. Przez prowadzenie dyżurów telefonicznych, za pośrednictwem internetu i kontakt osobisty.
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 69.746,37 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 167,09 zł
Razem 69.913,46 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona