TOWARZYSTWO OŚWIATOWE

Gniewino, Pomorskie, Sportowa 1
KRS: 0000228271 , NIP: 5882156467 , REGON: 220084966

Cele statutowe

1. Stowarzyszenie "Towarzystwo Oświatowe" działa w myśl wizji: "Gniewino - gminą ludzi uczących się; Towarzystwo Oświatowe jako instrument dodatkowego kształcenia dzieci, młodzieży i dorosłych". 2. Priorytetowym celem w działalności Stowarzyszenia jest budowanie i rozwijanie lokalnej koalicji działającej na rzecz oświaty, aby proponować działania umożliwiające twórczą realizację lokalnych priorytetów oświatowych. 3. Celem Stowarzyszenia jest również popularyzacja wiedzy, edukacji i pielęgnowan...Rozwiń
1. Stowarzyszenie "Towarzystwo Oświatowe" działa w myśl wizji: "Gniewino - gminą ludzi uczących się; Towarzystwo Oświatowe jako instrument dodatkowego kształcenia dzieci, młodzieży i dorosłych". 2. Priorytetowym celem w działalności Stowarzyszenia jest budowanie i rozwijanie lokalnej koalicji działającej na rzecz oświaty, aby proponować działania umożliwiające twórczą realizację lokalnych priorytetów oświatowych. 3. Celem Stowarzyszenia jest również popularyzacja wiedzy, edukacji i pielęgnowanie więzi wśród mieszkańców Gminy, rozwijanie wiedzy i kwalifikacji dorosłych mieszkańców Gminy Gniewino jako narzędzia wzrostu kompetencji zawodowych i społecznych, a także zadania w zakresie: 1) nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 2) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 3) wspomagania rozwoju gospodarczego, w tym rozwój przedsiębiorczości; 4) wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych; 5) integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 6) dobroczynności i filantropii. Zwiń
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 175.678,26 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 9.445,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 72.050,00 zł
Razem 257.173,26 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona