FUNDACJA "MAM SERCE"

Warszawa, Mazowieckie, Dereniowa 10/91
KRS: 0000362564 , NIP: 5213581779 , REGON: 142538086

Cele statutowe

1. Działalność w zakresie ochrony zdrowia i ratowania życia dzieci znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej 2. Udzielanie pomocy szpitalom i placówkom medycznym w zakresie ochrony zdrowia i ratowania życia dzieci znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej 3. Udzielanie pomocy placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym w zakresie opieki nad dziećmi znajdującymi się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej 4. Udzie...Rozwiń
1. Działalność w zakresie ochrony zdrowia i ratowania życia dzieci znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej 2. Udzielanie pomocy szpitalom i placówkom medycznym w zakresie ochrony zdrowia i ratowania życia dzieci znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej 3. Udzielanie pomocy placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym w zakresie opieki nad dziećmi znajdującymi się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej 4. Udzielanie pomocy dzieciom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej Zwiń
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 3.452.884,11 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 205.865,56 zł
Pozostałe 0,03 zł
Razem 3.658.749,70 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku