GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM KULTURY I SPOTKAŃ IM. EICHENDORFFA

Łubowice, Śląskie, Zamkowa 3
KRS: 0000049076 , NIP: 6391764577 , REGON: 276867357

Cele statutowe

Cele statutowe jednostki: - popularyzacja i rozwój życia społecznego i kulturalnego mniejszości niemieckiej, - podejmowanie inicjatyw pomocnych w rozwiązaniu potrzeb kulturalnych, naukowych i społecznych mniejszości niemieckiej, - podejmowanie badań naukowych nad historią, kulturą sztuką, kulturą materialną i krajoznawstwem Śląska, - popularyzacja wiedzy o twórczości, poglądach i drodze życiowej J. v. Eichendorffa oraz wykorzystanie jego duchowej spuścizny dla kultury regionalnej, narodowej...Rozwiń
Cele statutowe jednostki: - popularyzacja i rozwój życia społecznego i kulturalnego mniejszości niemieckiej, - podejmowanie inicjatyw pomocnych w rozwiązaniu potrzeb kulturalnych, naukowych i społecznych mniejszości niemieckiej, - podejmowanie badań naukowych nad historią, kulturą sztuką, kulturą materialną i krajoznawstwem Śląska, - popularyzacja wiedzy o twórczości, poglądach i drodze życiowej J. v. Eichendorffa oraz wykorzystanie jego duchowej spuścizny dla kultury regionalnej, narodowej i europejskiej oraz pokojowego współżycia narodów, - popularyzacja zagadnień związanych z rzeką Odrą Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 421.578,44 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 391.490,38 zł
Działalność Gospodarcza 303.432,38 zł
Przychody Finansowe 721,27 zł
Pozostałe 2.179,51 zł
Razem 1.119.401,98 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
Działalność zlecona