FUNDACJA DZIECKO I SZTUKA

WARSZAWA, Mazowieckie, KRASIŃSKIEGO 8
KRS: 0000048660 , NIP: 5251572653 , REGON: 006238375
star star star star star

Cele statutowe

Celem fundacji jest: - propagowanie idei pracowni plastycznej dla dzieci i młodzieży wg tradycji i dorobku pracowni prowadzonej przez barbarę szydelską z warszawy jako wspólnoty dzieci i rodziców, - zapewnienie pracowni warunków lokalowych i materialnych właściwych dla jej rozwoju i funkcjonowania, - finansowanie uczestnictwa w pracowni dzieci i młodzieży z rodzin niezamożnych, - pomoc w tworzeniu i rozwoju kolejnych pracowni, - wspieranie sztuki dziecięcej oraz upowszechnienie jej dorobku.Rozwiń
Celem fundacji jest: - propagowanie idei pracowni plastycznej dla dzieci i młodzieży wg tradycji i dorobku pracowni prowadzonej przez barbarę szydelską z warszawy jako wspólnoty dzieci i rodziców, - zapewnienie pracowni warunków lokalowych i materialnych właściwych dla jej rozwoju i funkcjonowania, - finansowanie uczestnictwa w pracowni dzieci i młodzieży z rodzin niezamożnych, - pomoc w tworzeniu i rozwoju kolejnych pracowni, - wspieranie sztuki dziecięcej oraz upowszechnienie jej dorobku. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 5.055,40 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 82.380,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 87.435,40 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego