OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W MUSZYNIE

Muszyna, Małopolskie, Rynek 19
KRS: 0000048210 , NIP: 7342858646 , REGON: 492699504
star star

Cele statutowe

1) prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z państwową strażą pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami, 2) udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń, 3) informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi, 4) upowszechnianie, w szczególności wśród członków kultury fi...Rozwiń
1) prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z państwową strażą pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami, 2) udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń, 3) informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi, 4) upowszechnianie, w szczególności wśród członków kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej, 5) wykonywanie innych zdarzeń wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu, 6) działania na rzecz ochrony środowiska, 7) wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych na terenie określonym w §2 ust. 1, 8) działalność w sferze pożytku publicznego i wolontariatu. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 34.477,05 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 13.650,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 48.127,05 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona