MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" ZGORZELEC

Zgorzelec, Dolnośląskie, Maratońska 1
KRS: 0000047705 , NIP: 6151616742 , REGON: 230402826

Cele statutowe

Celami Klubu jest podejmowanie działań sportowo- REKREACYJNEJ, W TYM: 1͘Zapewnienie dzieciom i młodzieży udziału w sporcie kwalifikowanym 2. KRZEWIENIE KULTURY FIZYCZNEJ; 3͘. kształtowanie wśród członków klubu wartości moralnych 4͘ zapewnienie ogółowi mieszkańców powiatu zgorzeleckiego przeżyć i widowisk sportowych o wysokich walorach estetycznych, stanowiących wartościową formę wypoczynku i integracji 5. PROPAGOWANIE SPORTU, REKREACJI ORAZ CZYNNEGO WYPOCZYNKU WSRÓD MIESZAKAŃCÓW POWIATU...Rozwiń
Celami Klubu jest podejmowanie działań sportowo- REKREACYJNEJ, W TYM: 1͘Zapewnienie dzieciom i młodzieży udziału w sporcie kwalifikowanym 2. KRZEWIENIE KULTURY FIZYCZNEJ; 3͘. kształtowanie wśród członków klubu wartości moralnych 4͘ zapewnienie ogółowi mieszkańców powiatu zgorzeleckiego przeżyć i widowisk sportowych o wysokich walorach estetycznych, stanowiących wartościową formę wypoczynku i integracji 5. PROPAGOWANIE SPORTU, REKREACJI ORAZ CZYNNEGO WYPOCZYNKU WSRÓD MIESZAKAŃCÓW POWIATU ZGORZELECKIEGO Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 127.200,00 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 80.742,88 zł
Razem 207.942,88 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona